فروش لوازم جانبی و قطعات سرفیس و اپل

هارد سرفیس بوک (Hard SSD M2 Surface Book – 512GB)

2,800,000 تومان 2,600,000 تومان

هارد سرفیس بوک (Hard SSD M2 Surface Book – 256GB)

1,850,000 تومان 1,650,000 تومان

هارد سرفیس بوک (Hard SSD M2 Surface Book – 128GB)

1,200,000 تومان 1,100,000 تومان

هارد سرفیس پرو ۳ (Hard Surface Pro 3 – 512GB)

2,380,000 تومان 2,200,000 تومان

هارد سرفیس پرو ۳ (Hard Surface Pro 3 – 256GB)

1,300,000 تومان 1,200,000 تومان

هارد سرفیس پرو ۳ (Hard Surface Pro 3 – 128GB)

700,000 تومان 650,000 تومان

باتری سرفیس بوک (Battery Surface Book)

2,050,000 تومان 1,900,000 تومان

باتری سرفیس پرو ۶ (۶ Battery Surface Pro)

1,950,000 تومان 1,800,000 تومان

باتری سرفیس پرو ۵ (۵ Battery Surface Pro)

1,720,000 تومان 1,600,000 تومان

باتری سرفیس پرو ۴ (۴ Battery Surface Pro)

1,700,000 تومان 1,600,000 تومان

باتری سرفیس پرو ۳ (۳ Battery Surface Pro)

1,500,000 تومان 1,400,000 تومان

باتری سرفیس ۳ (۳ Battery Surface)

1,280,000 تومان 1,200,000 تومان